Om Helle Mätzke Rasmussen

Fysioterapeut, Ph.d. Studerende

  • Evidensbaseret praksis

Hør hvordan ergoterapeuter og fysioterapeuter kan inddrage patientens forudsætninger, rammerne for klinisk praksis, egne erfaringer og den bedste tilgængelige evidens i kliniske beslutninger.

Tidspunkt: 6. september kl. 11:00